Dezinfekcia a hygiena

Produkty spoločnosti BODE Chemie patriace do skupiny HARTMANN ponúkajú zákazníkom ako v zdravotníctve, tak v priemysle komplexný rad dezinfekčných prostriedkov a výrobkov pre hygienu. Tieto produkty pomáhajú chrániť personál, pacientov a ostatné pred infekciami a kontamináciou.

Sortiment