OBVÄZOVÝ MATERIÁL S RÖNTGENOKONTRASTNOU LÁTKOU

  • Prehľad
  • Gázové chirurgické absorbenty

Gázové chirurgické absorbenty

Telacomp®

Gázové tampóny vyrobené zo savej bavlnenej gázy vyhovujúci norme EN 14079, so založenými okrajmi a zatkaným röntgen-kontrastným vláknom Telatrast. Nesterilná verzia v papierových vreckách vhodných pre sterilizáciu. K dispozícii aj v sterilnej verzii ako súčasť tzv. modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.

Telaprep®

Kompaktné tampóny vyrobené zo savej bavlnenej gázy vyhovujúci norme EN 14079, 24 vlákien,vyrobené z jedného kusa gázy obsahujúce zatkané röntgen-kontrastné vlákno Telatrast. Nesterilná verzia v papierových vreckách vhodných pre sterilizáciu. K dispozícii aj v sterilnej verzii ako súčasť tzv. modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále a pre ľahkú manipuláciu sú sterilné kompaktné tampóny ponúkané v oddelených veľkostiach balených v špeciálnych posuvných kartónových krabiciach.

Telasling®

Stáčané tampóny vyrobené zo savej bavlnenej gázy vyhovujúci norme EN 14079, 20 vlákien, vyrobené z jedného kusa gázy obsahujúce zatkané röntgen-kontrastné vlákno Telatrast. Nesterilná verzia v papierových vreckách vhodných pre sterilizáciu. k dispozícii aj v sterilnej verzii ako súčasť tzv. modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.

Telasorb®

Predpranej brušné rúška na jednorazové použitie, 20 vlákien, s našitými Telatrast-röntgen kontrastnými telieskami a tkanicami. V nesterilné verzii s 5-ti brušnými rúškami v jednom balení, v sterilnej verzii ako súčasť tzv modulového systému Telatrast, balené vo viacerých vrstvách s oddeliteľnou nálepkou pre dvojité počítanie na operačnom sále.